Garancija

Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija kot jo določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (UL RS, št. 73/03). Seveda je možno, da se garancija nudi tudi prostovoljno za dodatne izdelke oziroma storitve.

V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva:
brezplačno odpravo napake
če odprava napake ni možna v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek
Na kaj mora biti pozoren prodajalec pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije in stvarne napake s strani potrošnika
Prodajalec mora biti obveščen o napaki v navedenih rokih ( potrebno je pisno obvestilo s strani potrošnika), če imate le ustno obvestilo, bo le to potrošnik zelo težko dokazoval
v obvestilu mora potrošnik natančno opisati napako
prodajalec mora imeti priložnost, da stvar pregleda in oceni morebitno napako
potrošnik vam mora navesti zahtevo, kaj želi iz uveljavljanja
prodajalec mora nujno odgovoriti potrošniku v roku 8 dni – tako v primeru, če ugodite zahtevi kot tudi v primeru, če se ne strinjate z uveljavljanjem napake oziroma garancije
Dokler ne poteče rok 8 dni od pisnega uveljavljanja zahtevka s strani potrošnika, ni kršitve, zato tudi potrošnik ne more uveljavljati pravic preko TIRS ali sodišča.